UKK

Voinko lähettää ilmoituksen anonyymisti?
Kyllä. Tehdessäsi ilmoituksen anonyymisti, varmista ettet anna lomakkeella tai liitetiedostoissa sellaisin tietoja, jotka voivat paljastaa suoraan tai epäsuorasti henkilöllisyytesi
Kuka saa henkilöllisyyteni tietoon, jos annan omat tietoni?
Henkilötietoihin pääsy on sovelluksessa rajoitettu vain ilmoitusten käsittelijälle, eikä henkilötietoja koskaan luovuteta ilman nimenomaista suostumusta. Tämä koskee myös sellaisia tietoja, joista henkilöllisyys voidaan päätellä suoraan tai epäsuorasti. Henkilöllisyyttä tai muita henkilöllisyyden paljastumiseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa vain silloin, kun EU:n tai Suomen paikallinen lainsäädäntö niin velvoittaa virallisen tutkinnan suorittamiseksi, oikeuskäytäntöjen toteuttamiseksi tai henkilön oikeuksien suojelemiseksi.
Voiko minut jäljittää IP-osoitteen perusteella?
Ei, IP-osoitetta tai aikaleimoja ei tallenneta anonyymiteetin varmistamiseksi.
Kuka käsittelee ilmoitukseni?
Ilmoituksen käsittelee organisaation valtuuttamat henkilöt, organisaation etukäteen määriteltyjen toimintatapojen mukaisesti. Trusty AG on sovelluksen tarjoaja, eikä sillä ole pääsyä ilmoituksen sisältöön.
Kuinka nopeasti saan vastauksen organisaatiolta?
Ilmoittajansuojelulain mukaisesti palautteen ilmoituksesta saa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua. Ilmoituksen käsittelyn aloittamisesta saa seitsemän päivän sisällä ilmoituksen jättämisestä.
Voinko seurata ilmoituksei käsittelyä?
Kyllä Käsittelyä voi seurata "Postilaatikon" kautta. Kun ilmoitus on jätetty, sivustolla ilmoitetaan käyttäjätunnus ja salasana "Postilaatikkoon" kirjautumista varten. Postilaatikon käyttämistä varten ei tarvitse antaa henkilötietoja.
Voinko käyttää postilaatikkoa, jos en anna henkilötietojani?
Kyllä Kun ilmoitus on jätetty, sivustolla ilmoitetaan käyttäjätunnus ja salasana "Postilaatikkoon" kirjautumista varten. Postilaatikon käyttämistä varten ei tarvitse antaa henkilötietoja.
Mitä tarkoittaa kostotoimet?
Kostotoimenpiteet tarkoittavat sinuun mahdollisesti kohdistuvia suoria tai epäsuoria tekoja ilmoituksesi vuoksi.
Miten kostotoimenpiteiltä voi suojautua?
Ilmoittajansuojelulaki suojelee ilmoittajaa. Ilmoituksen käsittelijät eivät paljasta lmoituksen tekijää tai tekijästä tunnistettavia tietoja.
Voinko lähettää ilmoituksen muulla tavalla, esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla?
EU:n WhistleBlow-lainsäädännön mukaisia ilmoituksia käsitellään ainoastaan tässä kanavassa. Muista organisaatioon liittyvistä asioista voi keskustella organisaation sivuilta löytyvien yhteystietojen kautta.